/Urimi i Mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit Hirësi Nikolla në të Kremten e Hierodëshmorit Elefter të Vlorës

Urimi i Mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit Hirësi Nikolla në të Kremten e Hierodëshmorit Elefter të Vlorës