Shërbesa e Mbrëmësores në Skitin e Grave Miroprurëse

https://youtu.be/WSOVtASWtTQ?si=aFs_ENSoUpJRm6nZ SHËRBESA E MBRËMËSORES NË SKITIN E GRAVE MIROPRURËSE NË KOMPLEKSIN E MANASTIRIT TË SHËN VLASHIT NË DURRËS. SHËRBESA U DREJTUA NGA MITROPOLITI I FIERIT HIRËSI NIKOLLA. 18 MAJ 2024 Video: Jorgo Kobuzi

E Diela e Dafinave (Hyrja e Zotit Jisu…

https://youtu.be/31GJoQ1YoQM?si=bibtfrtkO_37fXWz E Diela e Dafinave (Hyrja e Zotit Jisu Krisht në Jerusalem). Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë Video: Jorgo Kobuzi 28/04/2024