E Kremtja e Lartësimit të Kryqit të Nderuar…

https://youtu.be/nHu9L5UzYnU?si=uOwHPIkCgHTQqXf_ E Kremtja e Lartësimit të Kryqit të Nderuar Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo 14 Shtatori është një nga të kremtet zotërore më të rëndësishme, Lartësimi i Kryqit të Nderuar. Në këtë ditë të…

E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI –…

https://youtu.be/FvIH4IvZMfU Speciale e ditës - E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Manastiri i Hirshëm “Shën Vlash”, Durrës Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Kristo 15/Gusht/2023. Video* Jorgo Kobuzi

Kronika e Ditës – E KREMTJA E FJETJES…

https://youtu.be/Ih6aDafdaq8 Kronika e Ditës - E KREMTJA E FJETJES SË HYJLINDËSES MARI. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë. Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Johan Koroveshi 15/Gusht/2023.