/Java e Turizmit Religjioz – Kolegji Universitar “Logos”

Java e Turizmit Religjioz – Kolegji Universitar “Logos”

“Java e Turizmit Religjioz I” që u organizua nga Forumi i Turizmit Religjioz, pjesë e programit Master Shkencor në Turizmin Religjioz të Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës, Kolegji Universitar Logos. Kjo javë e parë e turizmit religjioz pati si synim të rrisë ndërgjegjësimin për Turizmin Religjioz në Shqipëri, të shpjegojë se çfarë është turizmi religjioz, të hapë një diskutim me njerëzit e biznesit dhe të tregojë se si mund të ndihmojë turizmin në përgjithësi të jetë një biznes i qëndrueshëm.