/In Memoriam – Atë Anesti Dhimitri (20.04.1962 – 08.04.2020)

In Memoriam – Atë Anesti Dhimitri (20.04.1962 – 08.04.2020)

In Memoriam – Atë Anesti Dhimitri (20.04.1962 – 08.04.2020) Video në përkujtim të vëllait tone të dashur, Atë Anesti Dhimitri. Përgatitur nga Radio Ngjallja – I përjetëshëm qoftë kujtimi i tij!