/DESHMI TË KRISHTERA – EVELINA MILAJ

DESHMI TË KRISHTERA – EVELINA MILAJ

DESHMI TË KRISHTERA – Evelina Milaj i është mirënjohëse Zotit Krisht për mrekullinë e shëndetit të saj, për të cilën ajo dëshmon në këtë video, dhe bashkë me bashkëshortin e saj kontribojnë vazhdimisht në mirëmbajtjen e kishës së enorisë së tyre në qytetin e Orikumit, duke mbështetur klerikun e tyre, besimtarët dhe vizitorët që vijnë në kishën e Shën Spiridhonit dhe kishën e Shën Mërisë së Marmiroit. * realizoi A. Dimroçi