/Dëshmia e Palush Allkanjarit për gjetjen dhe ruajtjen e ikonës së Tërëshenjtës në Mbreshtan të Beratit, në vitin 1967 Realizimi audio-viziv: Aleksander Dimroçi RADIO NGJALLJA, Korrik 2021

Dëshmia e Palush Allkanjarit për gjetjen dhe ruajtjen e ikonës së Tërëshenjtës në Mbreshtan të Beratit, në vitin 1967 Realizimi audio-viziv: Aleksander Dimroçi RADIO NGJALLJA, Korrik 2021