/DESHMI TE KRISHTERA Petro Bojaxhi – Manastiri në Vodicë

DESHMI TE KRISHTERA Petro Bojaxhi – Manastiri në Vodicë

DESHMI TE KRISHTERA me Z. Petro Bojaxhi mbi kontributin e besimtarëve beratas për mirëmbajtjen e kishave të tyre. Emision nga Aleksandër Dimroçi për RADIO NGJALLJA.

Manastiri “Fjetja e Hyjlindëses” Vodicë, Berat JANAR 2022