/DËSHMI TË KRISHTERA – me At Tertio Gjoka* Kisha e Shën Nikollës, Toshkëz

DËSHMI TË KRISHTERA – me At Tertio Gjoka* Kisha e Shën Nikollës, Toshkëz

Dashuria, sakrifica dhe përpjekjet e klerikëve dhe e besimtarët për të ruajtur kishat e enorive të tyre – rasti i kishës së Shën Nikollës në Toshkëz, ku shteti ende nuk po investon për këtë kishë – monument kulture me At Tertio Gjoka, Toshkëz, Dhjetor 2022