/E PREMTE, 26 NËNTOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E PREMTE, 26 NËNTOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

JEMI NË KRESHMËN E KRISHTLINDJES

(15 NËNTOR – 25 DHJETOR)

APOSTULLI – 1 Thesalonikasve 2:14-20

Sepse ju, o vëllezër, bëtë sikundër bënë kishat e Perëndisë, që janë në Jude në Krishtin Jisu, se edhe ju pësuat po ato prej bashkëkombasve tuaj, sikurse edhe ata prej Judenjve, të cilët edhe Zotin Jisu e vranë edhe profetët e tyre, edhe ne na përndoqën, edhe Perëndisë s’i pëlqejnë, edhe gjithë njerëzve u janë kundër; të cilët na ndalojnë t’u flasim kombeve që të shpëtojnë, për të mbushur përherë mëkatet e tyre; por zemërimi arriti mbi ata përfundimisht.

Po ne, o vëllezër, të mbetur pa ju për pak kohë larg syve, po jo zemrës, më tepër u përpoqëm me shumë mall të shohim fytyrën tuaj. Prandaj deshëm të vijmë tek ju, më fort unë Pavli, edhe një edhe dy herë, po na ndaloi Satanai. Sepse cila është shpresa jonë, a gëzimi, a kurora e mburrjes përpara Zotit tonë Jisu Krisht në ardhjen e tij në mos qofshi edhe ju? Sepse ju jeni lavdia jonë dhe gëzimi.

* * * * *

UNGJILLI – Llukai 19:12-28

Tha pra: Një njeri i fisëm shkoi në një vend të largët për të marrë një mbretëri për veten e tij, e të kthehet.

Edhe thirri dhjetë shërbëtorë të tij, e u dha dhjetë mna, edhe u tha: Bëni tregëti me këto deri sa të vij. Po qytetarët e tij e urrenin dhe nisën një dërgatë pas atij, duke thënë: Nuk e duam këtë të mbretërojë mbi ne.

Edhe si mori mbretërinë u kthye prapë, edhe tha të thirren tek ai ata shërbëtorët, të cilëve u pati dhënë argjendin, për të marrë vesh ç’kishte fituar gjithësecili. Edhe erdhi i pari, duke thënë: Zot, mnaja jote fitoi dhjetë mna. Edhe ai i tha: Të lumtë, shërbëtor i mirë; meqenëse u bëre besnik në të paktën, ki pushtet përmbi dhjetë qytete.

Edhe erdhi i dyti, duke thënë: Zot, mnaja jote bëri pesë mna. I tha edhe këtij: Edhe ti bëhu zot përmbi pesë qytete.

Erdhi edhe tjetri, duke thënë: Zot, ja mnaja jote, të cilën e pata ruajtur në një shami, sepse të pata frikë se je njeri i rreptë; merr atë që s’ke vënë, edhe korr atë që s’ke mbjellë, edhe mbledh atje ku nuk ke shpërndarë.

I thotë: Prej gojës tënde kam për të të gjykuar, shërbëtor i lig. Ti e dije se unë jam njeri i rreptë, dhe marr atë që s’kam vënë, edhe korr atë që s’kam mbjellë, edhe mbledh atje ku nuk kam shpërndarë. Përse pra nuk e dhe argjendin tim në bankë, që, kur të vija unë, ta merrja bashkë me kamatën?

Atëherë u tha të pranishmëve: Merrni mnanë prej tij dhe jepjani atij që ka të dhjetë mnatë. Edhe ata i thanë: Zot, ai ka dhjetë mna. Sepse po ju them juve, se kujtdo që ka do t’i jepet; edhe prej atij që s’ka, edhe ajo që ka do të merret prej tij. Por ata armiqtë e mi që s’më deshën të mbretëroj mbi ta, sillini këtu, edhe therini ata përpara meje. Edhe si tha këto, shkonte përpara, duke u ngjitur në Jerusalem.