/E MËRKURË, 8 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E MËRKURË, 8 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

JEMI NË KRESHMËN E KRISHTLINDJES

(15 NËNTOR – 25 DHJETOR)

APOSTULLI – 2Thesalonikasve 2:1-12.

Edhe sa për ardhjen e Zotit tonë Jisu Krisht, edhe për mbledhjen tonë me atë, ju lutemi, o vëllezër, të mos tundeni shpejt nga mendja, as të mos turbulloheni as prej fryme, as prej fjale, as prej letre si të shkruar prej nesh, se sikur u afrua dita e Krishtit.

Le të mos ju gënjejë askush në asnjë mënyrë; sepse s’ka për të ardhur ajo ditë, pa ardhur më përpara mohimi i besimit, edhe të zbulohet njeriu i mëkatit, i biri i humbjes, ai që rri kundër e ngrihet lart mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose që adhurohet, kaq sa të rrijë në tempull të Perëndisë si Perëndi, duke treguar veten e tij se është Perëndi.

Nuk mbani mend se, edhe kur isha pranë jush, jua thosha këto? Edhe tani e dini çfarë e pengon atë, që të zbulohet në kohën e tij. Sepse misteri i paudhësisë tani vihet në veprim; vetëm deri sa të hiqet nga mesi ai që e pengon tani; edhe atëherë do të zbulohet i paudhi, të cilin Zoti do ta humbasë me frymën e gojës së tij, edhe do ta prishë me shfaqjen e ardhjes së tij.

Ky i paudhë do të vijë pas veprimit të satanait me çdo fuqi e me shenja e me çudira gënjeshtre, edhe me çdo mashtrim të padrejtësisë, në mes të atyre që humben; sepse nuk pritën dashurinë e së vërtetës që të shpëtojnë. Edhe prandaj Perëndia do t’u dërgojë atyre veprim mashtrimi, që t’i besojnë gënjeshtrës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, po pëlqyen padrejtësinë.

* * * * *

Ungjilli – Llukai 21:5-8, 10-11, 20-24.

Edhe ndërsa disa po flisnin për tempullin se është i stolisur me gurë të bukur e me dhurata, tha: Këto që shikoni, do të vijnë ditë, në të cilat nuk do të mbetet gur mbi gur, që të mos rrëzohet.

Edhe e pyetën, duke thënë: Mësues, kur pra do të bëhen këto? Edhe cila do të jetë shenja, kur do të bëhen këto?

Edhe ai tha: Shikoni të mos gënjeheni; sepse shumë veta do të vijnë në emrin tim, duke thënë se unë jam; edhe se koha u afrua. Mos shkoni, pra, prapa atyre.

Atëherë u thoshte atyre: Do të ngrihet komb kundër kombi, edhe mbretëri kundër mbretërie, edhe do të bëhen tërmete të mëdha në vende të ndryshme, edhe zi buke e murtaja, edhe do të ketë gjëra të frikshme e shenja të mëdha prej qiellit.

Edhe kur të shihni Jerusalemin të rrethohet prej ushtrive, atëherë dijeni se u afrua shkretimi i tij. Atëherë ata që do të jenë në Jude, le të ikin nëpër male; edhe ata që do të jenë brenda në të, le të dalin jashtë, edhe ata që të jenë nëpër krahina, le të mos hyjnë brenda në të.

Sepse ditë shpagimi janë ato, që të përmbushen gjithë të shkruarat. Edhe mjerë ato gra që janë me barrë e me foshnjë në gji në ato ditë, sepse do të jetë shtrëngesë e madhe mbi dhé, edhe zemërim mbi këtë popull. Edhe do të bien prej goje thike, edhe do të robërohen nëpër gjithë kombet; edhe Jerusalemi do të shkelet prej kombesh, deri sa të plotësohen kohët e kombeve.