/Bazilika e Linit, një monument mbresëlënës i Artit Paleokristian Me arkeologun Dr. Elio Hobdari

Bazilika e Linit, një monument mbresëlënës i Artit Paleokristian Me arkeologun Dr. Elio Hobdari

Bazilika e Linit, një monument mbresëlënës i Artit Paleokristian Me arkeologun Dr. Elio Hobdari. Maj 2023 Video & Montazh: Antonio Poshnjari Video Dron: Jorgo Kobuzi