/Tre elementët thelbësor të parabolisë së Doganierit dhe Fariseut që i hasim në jetë – Thoma Çomëni

Tre elementët thelbësor të parabolisë së Doganierit dhe Fariseut që i hasim në jetë – Thoma Çomëni