/Kremtimi i të Dielës së XV të Llukait (Zakheu) në Kishën “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës.

Kremtimi i të Dielës së XV të Llukait (Zakheu) në Kishën “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës.

Kremtimi i të Dielës së XV të Llukait (Zakheu) në Kishën “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës Video: Lajers Moçi