/O Zot Shpëtoje popullin tënd dhe bekoje Trashëgimin tënd – Predikim nga Atë Spiro Kostoli

O Zot Shpëtoje popullin tënd dhe bekoje Trashëgimin tënd – Predikim nga Atë Spiro Kostoli

O Zot Shpëtoje popullin tënd dhe bekoje Trashëgimin tënd. – Lartësimi i Kryqit të nderuar. – Predikim nga Atë Spiro Kostoli. Kisha “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës. 14/ Shtator/2023