/Shpjegim i Paravolisë së Doganierit dhe Fariseut nga teologu Dhimitër Qosja

Shpjegim i Paravolisë së Doganierit dhe Fariseut nga teologu Dhimitër Qosja

Intervistoi Aleksander Dimroci 25 Shkurt 2024