/Kronika e Ditës – Kremtimi i Lartësimit të Kryqit ne Kishën “Apostull Pavli dhe shën Asti”, Durrës.

Kronika e Ditës – Kremtimi i Lartësimit të Kryqit ne Kishën “Apostull Pavli dhe shën Asti”, Durrës.

Kronika e Ditës – Kremtimi i Lartësimit të Kryqit ne Kishën “Apostull Pavli dhe shën Asti”, Durrës 14/Shtator/2023 Video * Lajers Moçi