/Shpjegimi i Javës së Madhe dhe të Shenjtë në Kishën Orthodhokse – Thoma Çomëni, pedagog pranë KU “LOGOS”

Shpjegimi i Javës së Madhe dhe të Shenjtë në Kishën Orthodhokse – Thoma Çomëni, pedagog pranë KU “LOGOS”