/Etika e Krishterë: Karakteri ontologjik i njeriut. Preardhja dhe destinacioni i tij final.

Etika e Krishterë: Karakteri ontologjik i njeriut. Preardhja dhe destinacioni i tij final.

Etika e Krishterë: Karakteri ontologjik i njeriut. Preardhja dhe destinacioni i tij final. Intervistë me MSc Thoma Çomëni, pedagog në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës. Intervistoi: Jorgo Belul. Shkurt 2024