/Ikonoklazma dhe Rivendosja e Ikonave në Kishë

Ikonoklazma dhe Rivendosja e Ikonave në Kishë

IKONOKLAZMA DHE RIVENDOSJA E IKONAVE NË KISHË. ME TË FTUAR: ATË ILIA MAZNIKU, PhD THOMA SHKIRA DHE PhD(c) THEODHOR PECI