/Intervista e ditës me të ftuar z. Theodhor Qesko

Intervista e ditës me të ftuar z. Theodhor Qesko

Radio Ngjallja prezanton: Intervista e ditës me të ftuar z. Theodhor Qesko Drejtori i shkollave 9-Vjeçare dhe Gjimnazit “Frymë Dashurie” – Gjirokastër. Përgatitur: Intervistoi dhe video: Aleksandër Dimroçi Video Montazh: Antonio Poshnjari Mars, 2024 Gjirokastër