/Predikim nga Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull

Predikim nga Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull