/Predikim nga Arkimandrit Anastasi në të Kremten e Shën Dhimitrit Katedralja “Shën Dhimitrit”, Berat

Predikim nga Arkimandrit Anastasi në të Kremten e Shën Dhimitrit Katedralja “Shën Dhimitrit”, Berat