/Fjala e Atë Joan Qakos në të Kremten e shën Dhimitrit

Fjala e Atë Joan Qakos në të Kremten e shën Dhimitrit

Fjala e Atë Joan Qakos në të Kremten e shën Dhimitrit Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat 26 Tetor 2023