/Bekimi i madh i ujit në Katedralen e “Shën Dhimitrit”, në Berat

Bekimi i madh i ujit në Katedralen e “Shën Dhimitrit”, në Berat

Bekimi i madh i ujit në Katedralen e “Shën Dhimitrit”, në Berat. 5/Janar/2024