/Predikim në të Kremten e Theofanisë nga Teologu Dhimitër Qosja

Predikim në të Kremten e Theofanisë nga Teologu Dhimitër Qosja

Predikim në të Kremten e Theofanisë nga Teologu Dhimitër Qosja Kisha “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës 06 Janar 2023