/Predikim mbi të dielën e Dafinave – Predikim nga teologu Theodhor Sadikja

Predikim mbi të dielën e Dafinave – Predikim nga teologu Theodhor Sadikja

Predikim mbi të dielën e Dafinave (Hyrja triumfale e Krishtit në Jerusalem) – Predikim nga teologu Theodhor Sadikja Kisha Orthodhokse “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës 09/04/2022