/Predikim – E Diela V Mattheut (Shërimi i dy të demonizuarve) (Mt. 8:28-9:1) – Atë Spiro Kostoli – Katedralja “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës. 25 Korrik 2021

Predikim – E Diela V Mattheut (Shërimi i dy të demonizuarve) (Mt. 8:28-9:1) – Atë Spiro Kostoli – Katedralja “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës. 25 Korrik 2021