/Pentikostia(Pesëdhjetorja-Rrëshajët) – Predikim nga teologu Thoma Çomëni

Pentikostia(Pesëdhjetorja-Rrëshajët) – Predikim nga teologu Thoma Çomëni