/Nevoja për pendim personal dhe Kolektiv – Shembulli i Zakeut nga Dhimitër Qosja

Nevoja për pendim personal dhe Kolektiv – Shembulli i Zakeut nga Dhimitër Qosja

NEVOJA PER PENDIM PERSONAL DHE KOLEKTIV – SHEMBULLI i ZAKEUT – Predikim në të Dielën e Zakeut nga teologu Z. Dhimitër Qosja në Katedralen e Apostull Pavlit dhe Shën Astit, Durrës, 22 Janar 2023