/Nderimi i Ikonave në Kishën Orthodhokse – Triumfi i Orthodhoksisë – Intervistë e Radio Ngjallja me Atë Ilia Mazniku

Nderimi i Ikonave në Kishën Orthodhokse – Triumfi i Orthodhoksisë – Intervistë e Radio Ngjallja me Atë Ilia Mazniku

Mars 2022 – Orthodhoksët nuk i adhurojnë Ikonat por i nderojnë ato – Adhurimi i përket vetëm Perëndisë!

Video: Jorgo Kobuzi