/Etika e Krishterë: E Mira dhe Virtyti

Etika e Krishterë: E Mira dhe Virtyti

Etika e Krishterë: E Mira dhe Virtyti Intervistë me z. Thoma Çomëni, teolog dhe pedagog në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës, KU “Logos”. Intervistoi: Jorgo Belul Montazhi: Lajers Moçi Prodhim i Radios “Ngjallja” Mars 2024