/Respektimi i jetës njerëzore – Aborti, një fenomen i papranueshëm në Kishën Orthodhokse.

Respektimi i jetës njerëzore – Aborti, një fenomen i papranueshëm në Kishën Orthodhokse.

Etika e Krishterë: Respektimi i jetës njerëzore – Aborti, një fenomen i papranueshëm në Kishën Orthodhokse. Intervistë me z. Thoma Çomëni, teolog dhe pedagog në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës, KU “Logos”. Intervistoi: Jorgo Belul Montazhi: Lajers Moçi Prodhim i Radios “Ngjallja” Prill 2024