/“Asnjë fuqi në këtë botë nuk mund të çrrënjosë besimin nga zemrat e njerëzve”

“Asnjë fuqi në këtë botë nuk mund të çrrënjosë besimin nga zemrat e njerëzve”

“Asnjë fuqi në këtë botë nuk mund të çrrënjosë besimin nga zemrat e njerëzve” Rrëfime nga nëna Iljana (Liljana) Stratobërdha Balli Realizuan: Intervistoi Atë Grigor Pelushi Video dhe Montazh: Antonio Poshnjari Radio Ngjallja Korçë, Prill 2024