/Misteri i Efqelisë për shërim shpirti dhe trupi! – Kisha Orthodhokse “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës

Misteri i Efqelisë për shërim shpirti dhe trupi! – Kisha Orthodhokse “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës