/Kuptimi i të kremtes së “Shën Nikollës” – Miron Çako përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës

Kuptimi i të kremtes së “Shën Nikollës” – Miron Çako përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës