/“Kryqi ofron shpresën, jetën. Kryqi është simboli ku njeriu shikon jetën e vet. Kryqi është simboli ku njeriu përballet me egozmin e tij. Kryqi vjen për të na afruar në një dialog me Perëndinë”. E DIELA PARA LARTËSIMIT TË KRYQIT JN: 3:13 – 17 PREDIKIM NGA TEOLOGU THOMA ÇOMENI KISHA E “APOSTULL PAVLIT DHE SHËN ASTIT” – DURRËS 12. 09. 2021

“Kryqi ofron shpresën, jetën. Kryqi është simboli ku njeriu shikon jetën e vet. Kryqi është simboli ku njeriu përballet me egozmin e tij. Kryqi vjen për të na afruar në një dialog me Perëndinë”. E DIELA PARA LARTËSIMIT TË KRYQIT JN: 3:13 – 17 PREDIKIM NGA TEOLOGU THOMA ÇOMENI KISHA E “APOSTULL PAVLIT DHE SHËN ASTIT” – DURRËS 12. 09. 2021