/Kremtohet me panair kujtimi i Hierodëshmorit të Shenjtë Kozma në Kolkondas, Fier

Kremtohet me panair kujtimi i Hierodëshmorit të Shenjtë Kozma në Kolkondas, Fier

U kremtua me madhështi e kremtja e Hierodëshmorit të Shenjtë Kozma nga Etolia, i martirizuar në Kolkondas në vitin 1779. Liturgjia Hyjnore u krye nga Mitropoliti i Fierit dhe Apollonisë, Hirësia e Tij Nikolla më bashkëmeshim me Mitropolitin e Amantias, Hirësi Nathanaeli.