/Intervistë me Shefen e Departamentit të Menaxhim -Turizmit pranë KU Logos, doktore shkencash znj. Ermira Spahaj

Intervistë me Shefen e Departamentit të Menaxhim -Turizmit pranë KU Logos, doktore shkencash znj. Ermira Spahaj