/E Kremtja e Apostujve Petro dhe Pavël – Nga: Aleksandër Dimroçi

E Kremtja e Apostujve Petro dhe Pavël – Nga: Aleksandër Dimroçi