/E Diela e pas Lartësimit të Kryqit. (“Kisha Ap. Pavli dhe Shën Asti”, Durrës). “Kush dëshiron të vijë pas meje, le të mohojë veten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjekë.”

E Diela e pas Lartësimit të Kryqit. (“Kisha Ap. Pavli dhe Shën Asti”, Durrës). “Kush dëshiron të vijë pas meje, le të mohojë veten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjekë.”