/Dishepujt e parë dhe mrekullia e Zotit Krisht me peshqit – At Spiro Kostoli

Dishepujt e parë dhe mrekullia e Zotit Krisht me peshqit – At Spiro Kostoli

“Ashtu siç Zoti zgjodhi 12 dishepujt, ashtu edhe Ai na zgjedh neve, dhe ka për çdo njeri rrugën e tij të shpëtimit” Predikim në kishën e Shën Gjergj Troferprurësit nga At Spiro Kostoli RADIO NGJALLJA në Durrës, 25 Shtator 2022 realizimi Aleksandër Dimroçi