/“Pashka e Krishtit është një identifikim me vetë Ngjalljen” Dhimitër Qosja, teolog

“Pashka e Krishtit është një identifikim me vetë Ngjalljen” Dhimitër Qosja, teolog

“Pashka e Krishtit është një identifikim me vetë Ngjalljen. Është kjo Pashkë, e cila na jep mundësinë të hyjmë në një jetë të re.” INTERVISTA E DITES me z. Dhimitër Qosja, teolog, pedagog në Akademinë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” Shën Vlash, Durrës Intervistoi: Aleksandër Dimroçi