/Kremtimi i Shën Joan Theologut. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Joani

Kremtimi i Shën Joan Theologut. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Joani