Kronika e ditës – E Kremtja e Shën…

https://youtu.be/mv46PWMN2DI?si=ZGHgn1LQnSLSnMix Kronika e ditës - E Kremtja e Shën Anastas Persianit. Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë. Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo Për çdo besimtar të kishës sonë dita e emrit është më e shënuara, e…

E diela e I -rë e Lukait –…

https://youtu.be/Xrp_9LuGc0Y?si=ZPDjXRcC__fAzHIy E diela e I -rë e Lukait - Predikim nga Atë Aleks Ndoni Katedralja ”Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 24 Shtator 2023

Pellgu i “lopatave të vjetra”! – Dr. Isidor…

Një temë e tillë: "Janullatos dhe rënia e pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare" në televizionin publik që ka detyra e përgjegjësi t'ju shërbejë qytetarëve dhe të vërtetës është së pari befasi. Në piramidën e institucionit…