/Kolendrat në Mitropolinë e Elbasanit Kisha e “Shën Nikollës” – 24 Dhjetor 2022

Kolendrat në Mitropolinë e Elbasanit Kisha e “Shën Nikollës” – 24 Dhjetor 2022