/“Krishti është Pashka dhe Paqja jonë” – Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani, Pashkë 2022

“Krishti është Pashka dhe Paqja jonë” – Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani, Pashkë 2022