E PREMTE, 10 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

JEMI NË KRESHMËN E KRISHTLINDJES (15 NËNTOR - 25 DHJETOR) APOSTULLI - 2 Thesalonikasve 3:6-18 Edhe ju porositim ju, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jisu Krisht, të largoheni nga çdo vëlla që ecën…

E MARTË, 23 NËNTOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

JEMI NË KRESHMËN E KRISHTLINDJES (15 NËNTOR - 25 DHJETOR) APOSTULLI - 1Thesalonikasve 1:6-10. Edhe ju bëtë sikundër bëmë ne edhe Zoti, sepse e pritët fjalën në shtrëngim të madh, po me gëzim të Frymës…

E ENJTE, 11 NËNTOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI - Kolosianëve 1:24-2:1. Tani gëzohem në pësimet e mia për ju, edhe mbush mungesat e shtrëngimeve të Krishtit në mishin tim për trupin e atij, që është kisha, së cilës unë iu bëra shërbëtor…

E DIELA E THOMAIT Joani 20, 19-31. NGA…

E DIELA E THOMAIT Joani 20, 19-31. NGA DYSHIMI NË DËSHMINË E MREKULLUESHME “Zoti im dhe Perëndia im.” v. 28. Dyert e mbyllura të dhomës së sipërme dhe të shpirtrave të tyre nuk e penguan.…