E ENJTE, 11 NËNTOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI - Kolosianëve 1:24-2:1. Tani gëzohem në pësimet e mia për ju, edhe mbush mungesat e shtrëngimeve të Krishtit në mishin tim për trupin e atij, që është kisha, së cilës unë iu bëra shërbëtor…

E DIELA E THOMAIT Joani 20, 19-31. NGA…

E DIELA E THOMAIT Joani 20, 19-31. NGA DYSHIMI NË DËSHMINË E MREKULLUESHME “Zoti im dhe Perëndia im.” v. 28. Dyert e mbyllura të dhomës së sipërme dhe të shpirtrave të tyre nuk e penguan.…