/Intervista: “Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari” me z. Miron Çako

Intervista: “Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari” me z. Miron Çako

Intervista: “Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari” me z. Miron Çako. Kuptimi dhe rëndësia e Ungjillëzimit, dhënies së Lajmit të mirë tek Virgjëresha Mari nga kryeengjëlli Gabriel. Ky lajm i dha botës shpresë dhe nisi planin e shpëtimit të paranjohur nga Perëndia; se ajo do të lindë shpëtimtarin e botës, Birin e Perëndisë, Jisu Krishtin. Intervistoi: Jorgo Belul Montazhi: Lajers Moçi Prodhim i Radios “Ngjallja” 25 Mars 2024