Roli i rinisë në kishë – nga Valbona…

https://youtu.be/s2K7eD2NqDA?si=BKWcbowjmXsXYMjI ROLI I RINISË NË KISHË Bisedë me të rinjtë orthodhoksë në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” Tiranë me Znj. Valbona Duri, përgjegjëse e Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun në Kishën Orthodhokse. *video A. Dimroçi 10.12.2023

Përmeti – Përgatitje për Krishtlindje – Intervistë me…

https://youtu.be/h1yWrMKP270?si=3djHTGZ8_chfLGld PËRMETI - PËRGATITJE PËR KRISHTLINDJE Intervistë me ikonom stavrofor At Vasil Themollarin, ikonom stavfrofor dhënë radios "Ngjallja" në Kishën e "Hyrjes në Tempull të Hyjlindëses" e njohur ndryshe si Kisha e "Shën Mërisë së…