/Çaste nga shërbesa në kishën e Shën Marisë së ujërave në Mangalem dhe në Manastirin e Shën Marisë në Vodicë!

Çaste nga shërbesa në kishën e Shën Marisë së ujërave në Mangalem dhe në Manastirin e Shën Marisë në Vodicë!